Հեղինակներ

«Օնլայն Ռադիո» (Հայաստան)

Սարգիս Աբրահամյան

Ռուզան Պետրոսյան

Նորայր Մարտիրոսյան

Նարինե Պետրոսյան

Մագա Պետրոսյան

Լուսինե Վայաչյան

Կիռա Շվառց (Kira Schwarz)

Արամայիս Պետրոսյան

Մարիաննա Պետրոսյան

Ռոզա Ավագյան