www.onlineradio.am Joe-Biden-2021

Ջո Բայդենն օգտագործեց «ցեղասպանություն» եզրույթը

Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը 2021թ. ապրիլի 24-ին հայ ժողովրդին հղած ուղերձում ԱՄՆ նախագահների շարքում առաջին անգամ պաշտոնապես օգտագործեց «ցեղասպանություն» եզրույթը:

Statement by President Joe Biden on Armenian Remembrance Day

Each year on this day, we remember the lives of all those who died in the Ottoman-era Armenian genocide and recommit ourselves to preventing such an atrocity from ever again occurring. Beginning on April 24, 1915, with the arrest of Armenian intellectuals and community leaders in Constantinople by Ottoman authorities, one and a half million Armenians were deported, massacred, or marched to their deaths in a campaign of extermination. We honor the victims of the Meds Yeghern so that the horrors of what happened are never lost to history. And we remember so that we remain ever-vigilant against the corrosive influence of hate in all its forms.

Of those who survived, most were forced to find new homes and new lives around the world, including in the United States. With strength and resilience, the Armenian people survived and rebuilt their community. Over the decades Armenian immigrants have enriched the United States in countless ways, but they have never forgotten the tragic history that brought so many of their ancestors to our shores. We honor their story. We see that pain. We affirm the history. We do this not to cast blame but to ensure that what happened is never repeated.

Today, as we mourn what was lost, let us also turn our eyes to the future—toward the world that we wish to build for our children. A world unstained by the daily evils of bigotry and intolerance, where human rights are respected, and where all people are able to pursue their lives in dignity and security. Let us renew our shared resolve to prevent future atrocities from occurring anywhere in the world. And let us pursue healing and reconciliation for all the people of the world.

The American people honor all those Armenians who perished in the genocide that began 106 years ago today.Ամեն տարի այս օրը մենք հիշում ենք բոլոր նրանց, ովքեր զոհվեցին Օսմանյան դարաշրջանի Հայոց ցեղասպանության ժամանակ և ինքներս մեզ նվիրում ենք նման դաժանությունների կրկնությունն այլևս երբեք թույլ չտալու գործին: Օսմանյան իշխանությունների կողմից Կոնստանդնուպոլսում 1915 թ. ապրիլի 24-ին հայ մտավորականության ու հայկական համայնքի ղեկավարների ձերբակալություններով սկսվեցին մեկ ու կես միլիոն հայերի տեղահանությունը, ջարդերն ու դեպի մահվան ճանապարհն ուղարկելու գործողությունները: Մենք հարգում ենք Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը, որպեսզի այն սարսափները, որոնք տեղի ունեցան, այլևս երբեք չկրկնվեն: Մենք հիշում ենք, որպեսզի շարունակենք զգոն լինելն ատելության քայքայիչ ազդեցության դեմ պայքարում:

Փրկվածների մեծ մասն ստիպված էին գտնել նոր հայրենիք ու սկսել նոր կյանք աշխարհի տարբեր հատվածներում, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգներում: Կամքի և ճկունության արդյունքում հայ ժողովուրդը վերապրեց ու կառուցեց իր համայքները: Տասնամյակների ընթացքում հայ ներգաղթյալները հարստացրել են Միացյալ Նահանգները տարբեր միջոցներով, սակայն նրանք երբեք չեն մոռացել ողբերգական պատմությունը, որը նրանց նախնիներին բերել էր մեր ափերը: Մենք հարգում ենք նրանց պատմությունը: Մենք հասկանում ենք նրանց ցավը: Մենք ճանաչում ենք պատմությունը: Ու դա մենք անում ենք ոչ թե մեղադրելու, այլ կատարվածն այլևս չկրկնվելու համար:

Այսօր, երբ մենք սգում ենք կորստի համար, միևնույն ժամանակ պետք է հառենք մեր աչքերը դեպի ապագան, դեպի այն աշխարհը, որն ուզում ենք կառուցել մեր զավակների համար: Մոլեռանդության և անհանդուրժողականության ամենօրյա չարիքներից չաղտոտված աշխարհ, որտեղ հարգում են մարդու իրավունքները, որտեղ բոլոր մարդիկ կարող են ապրել արժանապատիվ և անվտանգ կյանքով: Եկեք նորոգենք մեր ընդհանուր վճռականությունը` կանխելու ապագա ոճրագործություններն աշխարհի ցանկացած կետում: Եվ եկեք հետևենք ապաքինմանն ու հաշտեցմանն աշխարհի բոլոր մարդկանց համար:

Ամերիկայի ժողովուրդը պատվում է բոլոր այն հայերին, ովքեր զոհ գնացին 106 տարի առաջ սկսված Ցեղասպանությանը:

Հեղինակը՝ Օնլայն Ռադիո

Տես նաև

www.onlineradio.am april-24-films

«Ապրիլ.24»-ը՝ ֆիլմերում (ֆիլմեր)

(+374)99725370 OnlineRadio.am

www.onlineradio.am april-24-music-clips

«Ապրիլ.24»-ը՝ երգերում (հոլովակներ)

(+374)99725370 OnlineRadio.am

Թողնել պատասխան